Tuesday 19th March 2019,
SkateGirlChina

杨彬

Vans x 天猫Club 滑板女孩活动

Vans x 天猫Club 滑板女孩活动

Vans携手天猫Club在上海成功举办了中国首次大型女子滑板体验活动。超过150名女孩子在Vans滑板学校专业 […] [...]

三月 11, 2018 skategirlchina 国内新闻 CHINA, 新闻 NEWS 0

杨彬 YANG BIN

杨彬 YANG BIN

姓名:杨彬 板龄:九年 脚位:右脚 赞助商:Vans中国,Goodline滑板,Fly郑州滑板店 微博:@杨彬 […] [...]

二月 5, 2016 skategirlchina 女滑手资料 SKATER INFO 0